Stichting Hond & Minima 
Een hondenschool speciaal voor jou! 


Info ANBI Status (in aanvraag) 


Naam: Stichting Hond & Minima 

KvK: 81236956 

RSIN: 862007574 

Rekeningnummer: NL60 RBRB 0205 0868 29 

Adres: Plutolaan 33  

9742 GA, Groningen 

Email: Info@stichtinghondenminima.nl 

Telefoon: 06 30232376  


 

Bestuur.  

S. van Duinen (Voorzitter)  

W. Hamhuis (Secretaris)  

E. Lankhorst (Penningmeester) 


Doelstelling.     

Ondersteuning van minima bij de ondersteuning van hun hond. (zie statuten)  


Beleidsplan.  

De stichting zet zich in om het voor minima mogelijk te maken, tegen een sterk gereduceerd tarief, hulp te krijgen bij het opvoeden van hun hond, of het oplossen van probleemgedrag. Na een pilot in 2020 gaat de stichting in 2021 van start met het aanbieden van 3 cursussen in groepen van maximaal 4 personen tegen een tarief van 25 euro. De verwachting is dat er in het 3de kwartaal een extra trainer (vrijwilliger) aangetrokken zal worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast zal er extra kennis worden vergaard om in te kunnen spelen op de problematiek rond buitenlandse adoptie honden. Wanneer nodig zal er, ter ondersteuning, samenwerking gezocht worden met een hondengedragstherapeut.  


Financiën.     

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door 

  • de baten uit de activiteiten van de stichting. 

  • subsidies, giften en andere verkrijging en baten. 


Beloningsbeleid.    

Bestuur en beleidsbepalers ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding voor de werkelijk gemaakt onkosten voortvloeiend uit hun werkzaamheden voor de Stichting. Voor vrijwilligers zijn er, afhankelijk van de financiële middelen, mogelijkheden voor een vrijwilligersvergoeding volgens de daarvoor geldende richtlijnen.